Northern Ireland v Norway 7.9.2020Northern Ireland U21 v Romania U21 19.11.19Northern Ireland v Netherlands 16.11.19Netherlands v Northern Ireland 10.10.19Northern Ireland v Germany 9.9.19Northern Ireland v Luxembourg 5.9.19Northern Ireland v Belarus 24.3.19Northern Ireland v Estonia 21.3.2019Northern Ireland v Austria 18.11.18Rep. of Ireland v Northern Ireland 15.11.18Northern Ireland v Israel 11.9.18